ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ที่อยู่

โรงเรียนอีสต์วิลล์ บริรักษ์
เลขที่ 2 ซอย นาคนิวาส 18 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โรงเรียนกัญญาณัฐบริรักษ์
523/20 ตำบล จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์

โรงเรียนอีสต์วิลล์ บริรักษ์ : 021-252996
โรงเรียนกัญญาณัฐบริรักษ์ : 044-008833