ประวัติผู้สอน

71626

อาจารย์ รัตยากร นาคโคตร

คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร
การสอน 100%
วิชาชีพ 100%
ฝึกงาน 100%
ประสบการ์ณ
0
นักเรียนทั้งหมด
0
คอร์สเรียน
0

สอนง่าย ตั้งใจ ให้ทุกคนประสบความสำเร็จ