ประวัติผู้สอน

220713

อาจารย์ ศิรินาถ พรมสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (เกรดนิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร
เคมี 100%
ชีวะ 100%
Anatomy 100%
ประสบการ์ณ
0
นักเรียนทั้งหมด
0
คอร์สเรียน
0

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด